Get Adobe Flash player

MENU

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 054-241503 ต่อ 

กด 11 ห้องนายกเทศมนตรี
กด 12 ห้องปลัดเทศบาล
กด 13 ห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
กด 14 ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี
กด 15 ห้องประธานสภาเทศบาล
กด 16 ห้องสำนักปลัดเทศบาล
กด 18 ห้องกองช่าง
กด 19 ห้องกองคลัง
กด 21 ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กด 22 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กด 25 ห้องงานทะเบียนราษฎร

เบอร์โทรสาร 054-241502
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 054-241661

จำนวนผู้เยี่ยมชม

7407027
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
442
2831
21915
7358605
60695
103873
7407027

Your IP: 18.206.177.17
Server Time: 2021-04-17 05:37:16

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง 2564

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 5 โครงการ (2 พ.ย.63)
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้นทุ่งดง บ้านเวียงทอง ม.12
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.30-018 ถนนสายปางอ้า-วังก้าง
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.30-013 ถนนสายชัยชมภู-ห้วยเต่า
4.โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นเเควผักหละ บ้านแม่แสลม ม.6
5.โครงการปรับปรุงเหมืองส่งน้ำสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านปางอ้า ม.4

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 3 โครงการ (2 พ.ย.63) 
1.โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
2.โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนฌลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านท่าเวียง 1 ชุดศพด.เทศบาลตำบลเวียงมอก 1 ชุด
2.โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนฌลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านท่าเวียง 1 ชุด
3.โครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด.บ้านปางอ้า 1 ชุด

pig-01-07-2562-444  
นายสุพจน์  คำน้อย

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก