Get Adobe Flash player

MENU

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 054-241503 ต่อ 

กด 11 ห้องนายกเทศมนตรี
กด 12 ห้องปลัดเทศบาล
กด 13 ห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
กด 14 ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี
กด 15 ห้องประธานสภาเทศบาล
กด 16 ห้องสำนักปลัดเทศบาล
กด 18 ห้องกองช่าง
กด 19 ห้องกองคลัง
กด 21 ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กด 22 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กด 25 ห้องงานทะเบียนราษฎร

เบอร์โทรสาร 054-241502
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 054-241661

จำนวนผู้เยี่ยมชม

7406996
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
411
2831
21884
7358605
60664
103873
7406996

Your IP: 18.206.177.17
Server Time: 2021-04-17 05:12:46

ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเวียงมอกและศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ที่ตั้ง
          สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงมอก  ตั้งอยู่เลขที่ 183 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเถินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เส้นทางทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 สาย อำเภอเถิน - ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
               ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ตำบลแม่มอก - แม่ปะ
               ทิศใต้              ติดต่อกับ  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย
               ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย
               ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ตำบลแม่วะ

พื้นที่
               ตำบลเวียงมอก มีพื้นที่ประมาณ 592 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 394,232 ไร่

สภาพภูมิประเทศ
       
 พื้นที่ทางกายภาพในเขตเทศบาลตำบลเวียงมอกส่วนใหญ่เป็น ภูเขา ป่าไม้และมีที่ราบบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่าสงวน

สภาพภูมิอากาศ 
         สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  ตำบลเวียงมอก ตั้งอยู่ในเขตร้อนช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 43.2 องศาเซลเซียส ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาว  อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 13.2 องศาเซลเซียส ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ และช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุก ปริมาณนำ้ฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,075.60 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 61.60 วัน อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,212.00 มิลลิเมตร

การปกครอง
            การปกครองและจำนวนประชากรตำบลเวียงมอกมีประชากรทั้งสิ้น 10,254  คน แยกเป็น
ชาย 5,096 คน  หญิง 5,158 คน  มีจำนวนครัวเรือน 3,468  ครัวเรือน ข้อมูล ประจำเดือน ธันวาคม 63
คลิกดูข้อมูลได้ที่นี่
 
                                                   
ตำบลเวียงมอก                                                                                    
หมู่ที่1    บ้านห้วยริน                                                                                                   
หมู่ที่2    บ้านท่าเวียง                         
หมู่ที่3    บ้านสะเลียมหวาน              
หมู่ที่4    บ้านปางอ้า                         
หมู่ที่5    บ้านแม่พุ                             
หมู่ที่6    บ้านแม่แสลม                      
หมู่ที่7    บ้านท่าเกวียน                   
หมู่ที่8    บ้านหนองหอย                  
หมู่ที่9    บ้านหอรบ                          
หมู่ที่10  บ้านชัยชมภู                       
หมู่ที่11  บ้านห้วยเตาปูน                   
หมู่ที่12  บ้านเวียงทอง                    
หมู่ที่13  บ้านแม่พุเหนือ                 
หมู่ที่14  บ้านเด่นไม้ซุง   

 

แผนที่ตำบลเวียงมอก
     
   
สถานที่ท่องเที่ยว

           
                  อ่างเก็บน้ำแม่มอก  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีการกักน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝน สามารถทำการประมงได้ผลเป็นอย่างดี มีทิวทัศน์ที่สวยงานโดยรอบ  แวดล้อมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนแปลกตา โดยที่ท่านสามารถชื่นชมกับบรรยากาศได้รอบทิศทาง ณ จุดชมวิวเหนืออ่างเก็บน้ำ และบริการแพตกปลาสำหรับนักท่องเที่ยว ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำยังเป็นแหล่งประมงของชาวบ้าน และได้ผลผลิตเป็นอย่างดี             

 

         

 

 

   

                   ประตูหอรบ
                           ร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ให้เราย้อนรอยหวนรำลึกเส้นทางที่ผู้คนในอดีตได้ใช้เป็นเส้นทางผ่านแดนและแบ่งแยกสองอาณาจักร อันได้แก่อาณาจักรล้านนาและอาณาจักรสุโขทัย ปัจจุบันยังคงหลงเหลือแนวอิฐกำแพงเมืองโบราณ ตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่างอำเภอเถินและอำเภอทุ่งเสลี่ยมบริเวณบ้านหอรบโดยมีทัศนียภาพโดยรอบเป็นภูเขา

             


                   
 ถ้ำหลวง

                            ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยหลากรูปทรงภายในโถงขนาดใหญ่ อากาศภายในเย็นสบายสงบเงียบ ไม่มีกลิ่นอับเพราะมีปล่องแสงขนาดใหญ่ แสงสามารถลอดผ่านเข้ามาได้และพระธุดงค์มักจะมานั่งวิปัสนากรรมฐานเสมอ ผนังหินบางช่วงมีตะไคร้สีเขียวเกาะเกิดประกายสะดุดตา โถงด้านบนมีปล่องแสงสาดส่องลงมากระทบหินงอกทำให้เห็นเกร็ดหินระยิบระยับตา อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านแม่พุเหนือ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

                               

   

                        ลานค้าชุมชนตำบลเวียงมอก       
                           
    ลานค้าชุมชนตำบลเวียงมอก ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยเป็นกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการปลาน้ำจืดจากอ่างเก็บน้ำแม่มอกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากปลาหลายชนิด ซึ่งนำวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ได้แก่ ปลาย่าง ปลาแดดเดียว ปลาส้ม ปลาป่น สถานทีตั้งอยู่ข้างถนน สายหลัก เถิน - ทุ่งเสลี่ยม ซึ่งเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป แวะชมสินค้าและจัดซื้อเป็นของฝากในเทศกาลต่างได้ ในราคาย่อมเยา

 

                  

  

                   

 

       ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว
                ตั้งอยู่ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงมอก เลขที่ 183 หมู่ที่3 บ้านสะเลียมหวาน ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52160
                โทรศัพท์/โทรสาร :054-241502
                เว็บไซต์ : www.wiangmok.com
                เฟรสบุคส์ : เทศบาลตำบลเวียงมอก
                เพจ : เทศบาลตำบลเวียงมอก งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเวียงมอก