Get Adobe Flash player

MENU

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 054-241503 ต่อ 

กด 11 ห้องนายกเทศมนตรี
กด 12 ห้องปลัดเทศบาล
กด 13 ห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
กด 14 ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี
กด 15 ห้องประธานสภาเทศบาล
กด 16 ห้องสำนักปลัดเทศบาล
กด 18 ห้องกองช่าง
กด 19 ห้องกองคลัง
กด 21 ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กด 22 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กด 25 ห้องงานทะเบียนราษฎร

เบอร์โทรสาร 054-241502
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 054-241661

จำนวนผู้เยี่ยมชม

6131441
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1243
1295
3652
6116963
52705
62371
6131441

Your IP: 18.210.22.132
Server Time: 2019-10-22 11:12:37

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลเวียงมอก

ที่ตั้ง
          สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงมอก  ตั้งอยู่เลขที่ 183 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน
จังหวัดลำปาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเถินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เส้นทางทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 สาย อำเภอเถิน - ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
               ทิศเหนือ          ติดต่อกับ ตำบลแม่มอก - แม่ปะ
               ทิศใต้              ติดต่อกับ  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย
               ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย
               ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ  ตำบลแม่วะ

พื้นที่
               ตำบลเวียงมอก มีพื้นที่ประมาณ 592 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 394,232 ไร่

สภาพภูมิประเทศ
       
 พื้นที่ทางกายภาพในเขตเทศบาลตำบลเวียงมอกส่วนใหญ่เป็น ภูเขา ป่าไม้และมีที่ราบบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตป่าสงวน

สภาพภูมิอากาศ 
         สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  ตำบลเวียงมอก ตั้งอยู่ในเขตร้อนช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 43.2 องศาเซลเซียส ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างหนาว  อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 13.2 องศาเซลเซียส ระหว่างเดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ และช่วงฤดูฝนมีฝนตกชุก ปริมาณนำ้ฝนเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,075.60 มิลลิเมตร จำนวนวันที่ฝนตกเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 61.60 วัน อัตราการระเหยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,212.00 มิลลิเมตร

การปกครอง
            การปกครองและจำนวนประชากรตำบลเวียงมอกมีประชากรทั้งสิ้น 10,266  คน แยกเป็น
ชาย 5,102  คน  หญิง 5,164 คน   มีจำนวนครัวเรือน 3,450  ครัวเรือน
(ข้อมูลสถิติประชากรจากทะเบียนนบ้าน ประจำเดือน สิงหาคม  2562) คลิกดูสถิติได้ที่นี่
                                                   
ตำบลเวียงมอก                                                                                    
หมู่ที่1    บ้านห้วยริน                                                                                                   
หมู่ที่2    บ้านท่าเวียง                         
หมู่ที่3    บ้านสะเลียมหวาน              
หมู่ที่4    บ้านปางอ้า                         
หมู่ที่5    บ้านแม่พุ                             
หมู่ที่6    บ้านแม่แสลม                      
หมู่ที่7    บ้านท่าเกวียน                   
หมู่ที่8    บ้านหนองหอย                  
หมู่ที่9    บ้านหอรบ                          
หมู่ที่10  บ้านชัยชมภู                       
หมู่ที่11  บ้านห้วยเตาปูน                   
หมู่ที่12  บ้านเวียงทอง                    
หมู่ที่13  บ้านแม่พุเหนือ                 
หมู่ที่14  บ้านเด่นไม้ซุง   

 

แผนที่ตำบลเวียงมอก

             

   สถานที่ท่องเที่ยว
           
                  อ่างเก็บน้ำแม่มอก  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ มีการกักน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูฝน สามารถทำการประมงได้ผลเป็นอย่างดี มีทิวทัศน์ที่สวยงานโดยรอบ  แวดล้อมไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนแปลกตา โดยที่ท่านสามารถชื่นชมกับบรรยากาศได้รอบทิศทาง ณ จุดชมวิวเหนืออ่างเก็บน้ำ และบริการแพตกปลาสำหรับนักท่องเที่ยว ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำยังเป็นแหล่งประมงของชาวบ้าน และได้ผลผลิตเป็นอย่างดี             

 

         

 

 

   

                   ประตูหอรบ
                           ร่องรอยของประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่ให้เราย้อนรอยหวนรำลึกเส้นทางที่ผู้คนในอดีตได้ใช้เป็นเส้นทางผ่านแดนและแบ่งแยกสองอาณาจักร อันได้แก่อาณาจักรล้านนาและอาณาจักรสุโขทัย ปัจจุบันยังคงหลงเหลือแนวอิฐกำแพงเมืองโบราณ ตั้งอยู่เขตติดต่อระหว่างอำเภอเถินและอำเภอทุ่งเสลี่ยมบริเวณบ้านหอรบโดยมีทัศนียภาพโดยรอบเป็นภูเขา

             


                   
 ถ้ำหลวง

                            ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีหินงอกหินย้อยหลากรูปทรงภายในโถงขนาดใหญ่ อากาศภายในเย็นสบายสงบเงียบ ไม่มีกลิ่นอับเพราะมีปล่องแสงขนาดใหญ่ แสงสามารถลอดผ่านเข้ามาได้และพระธุดงค์มักจะมานั่งวิปัสนากรรมฐานเสมอ ผนังหินบางช่วงมีตะไคร้สีเขียวเกาะเกิดประกายสะดุดตา โถงด้านบนมีปล่องแสงสาดส่องลงมากระทบหินงอกทำให้เห็นเกร็ดหินระยิบระยับตา อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 13 บ้านแม่พุเหนือ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

                               

   

                        ลานค้าชุมชนตำบลเวียงมอก       
                           
    ลานค้าชุมชนตำบลเวียงมอก ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าเกวียน หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยเป็นกลุ่มอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยการปลาน้ำจืดจากอ่างเก็บน้ำแม่มอกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากปลาหลายชนิด ซึ่งนำวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา ได้แก่ ปลาย่าง ปลาแดดเดียว ปลาส้ม ปลาป่น สถานทีตั้งอยู่ข้างถนน สายหลัก เถิน - ทุ่งเสลี่ยม ซึ่งเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไป แวะชมสินค้าและจัดซื้อเป็นของฝากในเทศกาลต่างได้ ในราคาย่อมเยา