Get Adobe Flash player

MENU

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 054-241503 ต่อ 

กด 11 ห้องนายกเทศมนตรี
กด 12 ห้องปลัดเทศบาล
กด 13 ห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
กด 14 ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี
กด 15 ห้องประธานสภาเทศบาล
กด 16 ห้องสำนักปลัดเทศบาล
กด 18 ห้องกองช่าง
กด 19 ห้องกองคลัง
กด 21 ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กด 22 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กด 25 ห้องงานทะเบียนราษฎร

เบอร์โทรสาร 054-241502
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 054-241661

จำนวนผู้เยี่ยมชม

4506687
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6199
9831
65001
4389502
132401
195759
4506687

Your IP: 54.173.237.152
Server Time: 2019-02-17 15:33:58

 

วันที่ 16 มกราคม 2562 
เวลา 09.00 น.นายสายัณห์ เงินขาว
รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก
กล่าวต้อนรับผู้สอบแข่งขันพนักงานจ้าง
จำนวน 5 ตำแหน่งพร้อมทั้งให้กำลังใจ
ผู้สอบแข่งขันและอวยพรให้ทุกคนสอบ
ผ่านทุกคนทุกตำแหน่ง
(16/ม.ค/2562)   

  readmore


 

  

 


วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00
 น.
นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน นางวิภา
กุนาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน พร้อมด้วย
คณะ หัวหน้าส่วนราชการในพิ้นที่ กับกิจกรรม
โครงการอำเภอเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี62
(22/ม.ค./2562) 

 readmore

 

  

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.
นายจรัส ยะฟู นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก
เป็นประธานการประชุมซักซ้อมโครงการกิจกรรม
อนุรักษณ์วัฒนธรรม ส่งเสริม และสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  ณ ห้องประชุม
สภาเทศบาลฯ (1/พ.ย./2561) 
readmore

images.jpg131250012  
นายจรัส ยะฟู

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงมอก

 


ว่าที่ร้อยตรีจำรูญ  กุญชรโพธิ์สกุล
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงมอก