Get Adobe Flash player

MENU

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ 054-241503 ต่อ 

กด 11 ห้องนายกเทศมนตรี
กด 12 ห้องปลัดเทศบาล
กด 13 ห้องที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
กด 14 ห้องเลขานุการนายกเทศมนตรี
กด 15 ห้องประธานสภาเทศบาล
กด 16 ห้องสำนักปลัดเทศบาล
กด 18 ห้องกองช่าง
กด 19 ห้องกองคลัง
กด 21 ห้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กด 22 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กด 25 ห้องงานทะเบียนราษฎร

เบอร์โทรสาร 054-241502
แจ้งเหตุฉุกเฉิน 054-241661

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3533504
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
770
4813
15406
3487254
75754
132906
3533504

Your IP: 54.198.111.185
Server Time: 2018-07-18 03:13:13

ข้อมูลองค์กร

ข้อมูลองค์กร
                                                

                                       สัญลักษณ์เทศบาลตำบลเวียงมอก

          คำอธิบายตราเครื่องหมายของเทศบาลตำบลเวียงมอก

          ซุ้มประตูและกำแพงเมือง   หมายถึง  ประตูสู่อารยธรรมล้านนา ตามตำนานเดิมได้ แบ่งเขตการปกครองเมืองเก่าสุโขทัยกับอาณาจักรล้านนา (นครพิงค์เชียงใหม่) อาณาเขตติดต่ออำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัยกับอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ฉะนั้นเมื่องเข้าสู่ตำบลเวีียงมอก จึงหมายถึงเข้าสู่เมืองล้านนา
          ภาพนกบินไปสู่พระอาทิตย์  หมายถึง  การนำสรรพสิ่งต่าง ๆ ในเขตเวียงมอกไปสู่ความเจริญ
ใช้เส้นทางที่สว่าง หรือหมายถึงการพัฒนาเทศบาลทุกๆ ด้านให้เจริญรุ่งเรือง
           ภาพปลาและแม่น้ำ      หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  

                                         วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลเวียงมอก

          มุ่งพัฒนาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน  สานต่อวัฒนธรรม เลิศล้ำการศึกษา นำพาคุณภาพชีวิต
                        สร้างจิตสำนึกทรัพยกรสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง 

               
               คำขวัญตำบลเวียงมอก

          กำแพงหอรบเป็นศรี              ประเพณีวัฒนธรรมงามสง่า
          อ่างเก็บน้ำแม่มอกงามตา      เห็ดโคนผักหวานป่ามากมี    
           สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงมอก  ตั้งอยู่เลขที่ 183 หมู่ที่ 3 บ้านสะเลียมหวาน
ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเถินไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 30 กิโลเมตรใช้เส้นทางคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1048 สายเถิน - ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย